Zaštita na radu

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

 • izrada procjene opasnosti
 • izrada organizacije provedbe zaštite na radu u pisanom obliku (pravilnik o zaštiti na radu)
 • izrada pisanih uputa za osiguravanje provedbe procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu
 • izrada planova evakuacije i spašavanja
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
 • osposobljavanje povjerenika radnika iz područja zaštite na radu
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • uslugama vođenja poslova zaštite na radu sa izradom informacija, uputa i potrebnih izvješća i dokumentacije za provedbu zaštite na radu te pružanjem stručne pomoći, praćenjem stanja i provođenjem unutarnjeg nadzora iz zaštite na radu kod Naručitelja
 • ispitivanja čimbenika radnog okoliša kao što su:
  1. mikroklima (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka)
  2. osvijetljenost
  3. razina buke
 • koordinator I
 • koordinator II
Zaštita na radu