Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

  • osposobljavanje pučanstva iz područja zaštite od požara
  • ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara
  • ispitivanje ispravnosti sustava za zaštitu od djelovanja munje
  • ispitivanje sustava detekcije zapaljivih plinova
  • ispitivanje statičkog elektriciteta
  • izrada procjena ugroženosti od požara
  • izrada planova zaštite od požara
  • izrada pravilnika zaštite od požara
Zaštita od požara